CHÍNH SÁCH
THANH TOÁN

Nhằm giúp quá trình thanh toán của quý khách một cách thuận tiên nhất, Điện Anh Dung áp dụng các phương thức thanh toán như sau :

- Thanh toán khi nhận hàng - COD
Hiện Điện Anh ung hỗ trợ thanh toán trực tiếp khi nhận sản phẩm, khách hàng có quyền xem sản phẩm, tuy nhiên không được sử dụng thử sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thanh toán tại cửa hàng
Hiện tại Điện Anh Dung chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt VND tại cửa hàng, không nhận thanh toán bằng ngoại tệ hoặc các chứng từ tài chính khác.