CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG

1. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Điện Anh Dung đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm trước khi hết hạn. Thời hạn hoàn tra đã được Điện Anh Dung quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. ĐIỀU KIÊN ÁP DỤNG
Qúy khách hàng có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
- Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển
- Sản phẩm khách hàng nhận được không đúng với yêu cầu, quảng cáo (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...)
- Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin được cung cấp trong mục mô tả sản phẩm
- Điện Anh Dung đã thỏa thuận và đồng ý cho Quý khách trả hàng trong trường hợp bất khả kháng

Điện Anh Dung luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng của Quý khách và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Điện Anh Dung.

3. KHÔNG THAY ĐỔI Ý ĐỊNH MUA HÀNG
Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng này, các trường hợp trả hàng do Quý khách thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. THỜI GIAN XỬ LÝ YÊU CẦU TRẢ HÀNG
Khi nhận được yêu cầu trả hàng từ Quý khách, Điện Anh Dung sẽ kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu theo điều kiện áp dụng nêu bên trên và thông báo cho Quý khách tình trạng tiếp nhận hoặc từ chối yêu cầu qua văn bản (thông báo qua tin nhắn điện thoại) trong vòng 7 ngày làm việc.
Sau khi nhận được thông báo tiếp nhận trả hàng, Quý khách vui lòng thực hiện theo đúng hướng dẫn là gửi trả sản phẩm lại về Điện Anh Dung theo địa chỉ in trên hóa đơn. 

5. TRÌNH TRẠNG CỦA HÀNG TRẢ LẠI
Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Quý khách lưu ý cần phải đóng gói sản phẩm cẩn thận (theo như Điện Anh Dung hướng dẫn) và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.
Điện Anh Dung khuyến khích Quý khách quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

6. CHI PHÍ TRẢ HÀNG
- Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi vận chuyển, không đúng yêu cầu, sai thông tin quảng cáo: Quý khách cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng và sẽ được Điện Anh Dung hoàn trả lại toàn bộ chi phí gửi hàng.
- Các trường hợp khác: Quý khách cần thanh toán phí vận chuyển trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng.

7. HOÀN TIỀN CHO HÀNG TRẢ LẠI
Điện Anh Dung sẽ chỉ hoàn tiền cho Quý khách khi đã nhận được Hàng trả lại, thời gian hoàn tiền là trong vòng 7 ngày làm việc.